Finans2017-09-22T10:23:44+02:00

Finansiering, omstrukturering & exit

Vi kan vise til sterke, håndfaste resultater både innen omstrukturering, finansiering og salg av antatt illikvide eiendeler.

Robert Hagen har jobbet med det meste innen finans, og har blant annet betydelig erfaring fra ulike restrukturerings- og exit-case.

I dag er han sentral i utviklingen av et av Kroatias største eiendomsprosjekter.